URBAN PLAYA (del Barri Gòtic)

2023

(Català + Castellano a continuació)


Urban Playa is a social experiment and event that takes place in Barcelona, during the week of Burning Man, and beyond!
The 10 principles, spirit, and ethos of Burning Man are the foundation of Urban Playa.
UP strives to integrate the principles into the local community/society and redirect humans to the artist within, and the limitless possibilities of collective conscious co-creation. Urban Playa is produced entirely by its voluntary participants and is sustained by the generous gifts of the community.

)'(

for more info, go to the menu for details.

Use the form above if you want to offer content.

See you soon! 

)'(CATALÀ

Urban Playa és un experiment i esdeveniment social que té lloc a Barcelona, durant la setmana del Burning Man, i més enllà!
Els 10 principis, esperit i ethos de Burning Man són la base d'Urban Playa. UP s'esforça per integrar els principis a la comunitat/societat local i redirigir els humans cap a l'artista interior i les possibilitats il·limitades de co-creació col·lectiva conscient. Urban Playa és produït íntegrament pels seus participants i es manté amb els generosos regals de la comunitat.

)'(

Vés al menú per obtenir més informació.
Utilitza el formulari (content submission) si vols oferir contingut.
Fins aviat!

)'(

CASTELLANO

Urban Playa es un experimento social y un evento que tiene lugar en Barcelona, durante la semana de Burning Man, ¡y más allá!
Los 10 principios, el espíritu y la ética de Burning Man son la base de Urban Playa.
UP se esfuerza por integrar los principios en la comunidad/sociedad local y redirigir a los humanos hacia el artista interior y las posibilidades ilimitadas de la cocreación consciente colectiva.
Urban Playa es producido en su totalidad por sus participantes y se sostiene gracias a los generosos regalos de la comunidad.

)'(

Ves al menú para más detalles.
Utiliza el formulario (content submission) si quieres ofrecer contenido.
¡Nos vemos pronto!

)'(